28.2.12

Παρατηρώ την κατασκευή του Σολωμού


Νικολάου Γύζη, Μετά την καταστροφή των Ψαρών
Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλικάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί 
γεναμένο από λίγα χορτάρια
που είχαν μείνει στην έρημη γη.

27.2.12

Προετοιμαζόμαστε για την εξέταση Μαρτίου 2012

Τα κείμενα είναι τρία (Κ. Θεοτόκης, Η Ζωή και ο Θάνατος του Καραβέλα, Α. Τερζάκης, Μενεξεδένια Πολιτεία, Σ. Μυριβήλης, Βασίλης ο Αρβανίτης). Για τις εξετάσεις του Μαρτίου μπορεί κανείς να εστιάσει σε δύο από τα τρία.

Θα σας προτείνω τέσσερεις ερωτήσεις.

Άσκησηγια κάθε μία ερώτηση, προσπαθήστε να φτάσετε σε ένα γραπτό προετοιμασίας που θα έχει πρόλογο (θυμηθείτε: πρόλογος σημαίνει ερμηνευτική θέση ή, αλλιώς, επιγραμματική απάντηση στην ερώτηση), το τμήμα του γραπτού όπου αναπτύσσονται τα επιχειρήματα και οι παρατηρήσεις που υποστηρίζουν τη θέση/απάντηση σε μορφή μπούλετ πόιντς, και επίλογο με τα βασικά σας συμπεράσματα. 

1) Και στα τρία μυθιστορήματα εμφανίζονται οικογενειακές σχέσεις. Σε δύο τουλάχιστον από τα τρία έργα, να συγκρίνετε πώς χειρίζεται ο κάθε συγγραφέας αυτό το θέμα, δίνοντας σημασία στους πεζογραφικούς τρόπους που επιλέγει για να το παρουσιάσει.

2) Να εξετάσετε πώς δύο τουλάχιστον από τους συγγραφείς χειρίζονται το χρόνο των γεγονότων που εξιστορούν για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς των ιστοριών τους.

3) Ενώ τα μυθιστορήματα είναι προϊόντα φαντασίας, συχνά οι συγγραφείς τα χρησιμοποιούν για να ασκήσουν κριτική στις συνήθειες και τις νοοτροπίες της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν. Να εξετάσετε με ποιους πεζογραφικούς τρόπους εμφανίζεται αυτό σε δύο από τα μυθιστορήματά μας.

4) Κάποιος έχει πει ότι, αν ο αναγνώστης γυρίσει να ξαναπροσέξει την αρχή ενός μυθιστορήματος, θα βρει εκεί να συνηχεί ολόκληρο το έργο. Να εξετάσετε συγκριτικά τη σημασία της αρχής δύο τουλάχιστον μυθιστορημάτων.

Οι βασικές πεζογραφικές συμβάσεις που θα ήθελα να έχετε υπόψη σας και να προσέξετε στην προετοιμασία σας είναι: 
  • Το πρόσωπο που αφηγείται
  • Η σύμβαση του τόπου (κλειστός, ανοιχτός, εδώ, αλλού, παντού)
  • Η σύμβαση του χρόνου (ιστορικός χρόνος, αφηγηματικός χρόνος, τώρα, παλιά)
  • Η σύμβαση του χαρακτηρισμού (της κατασκευής των χαρακτήρων δηλαδή, εμφάνιση και προσωπικότητα, εξέλιξη, κατάληξη)
  • Η σύμβαση της πλοκής (πώς συνδέονται μεταξύ τους και πώς δικαιολογούνται οι πράξεις των χαρακτήρων και τα γεγονότα)
Αυτά για τώρα. Τα υπόλοιπα στην τάξη. Ματσμούτς.


13.2.12

Σχόλιο

Αφιερωμένο στο προηγούμενο βίντεο...

Την [συνέντευξη] φρόντισε τεχνικά να γίνει.
Έκφρασις σοβαρή και μεγαλοπρεπής.
Το διάδημα καλλίτερα μάλλον στενό·
εκείνα τα φαρδιά των Πάρθων δεν με αρέσουν.
Η επιγραφή, ως σύνηθες, ελληνικά·
όχ’ υπερβολική, όχι πομπώδης—
μην τα παρεξηγήσει ο ανθύπατος
που όλο σκαλίζει και μηνά στην Pώμη —
αλλ’ όμως βέβαια τιμητική.
Κάτι πολύ εκλεκτό απ’ το άλλο μέρος·
κανένας δισκοβόλος έφηβος ωραίος.
Προ πάντων σε συστήνω να κυττάξεις
(Σιθάσπη, προς θεού, να μη λησμονηθεί)
μετά το Βασιλεύς και το Σωτήρ,
να χαραχθεί με γράμματα κομψά, Φιλέλλην.
Και τώρα μη με αρχίζεις ευφυολογίες,
τα «Πού οι Έλληνες;» και «Πού τα Ελληνικά
πίσω απ’ τον Ζάγρο εδώ, από τα Φράατα πέρα».
Τόσοι και τόσοι βαρβαρότεροί μας άλλοι
αφού το γράφουν, θα το γράψουμε κ’ εμείς.
Και τέλος μη ξεχνάς που ενίοτε
μας έρχοντ’ από την Συρία σοφισταί,
και στιχοπλόκοι, κι άλλοι ματαιόσπουδοι.
Ώστε ανελλήνιστοι δεν είμεθα, θαρρώ.

Φιλέλλην, Κ. Π. Καβάφης

9.2.12

Anna and Viviane in action

Nice little obvious propaganda trifle for kindergarden (or hairless apes; have a pick).

3.2.12

A Conversation with Dr. Dan Olweus About the Olweus Bullying Prevention Program

This is a good start as far as children go. I have an addendum, though: some of us, I for one for certain, have been bullied, and are still bullied at work. And this is insufferable and insuperable. I have spoken up and I feel I got my own back. But I know others who still suffer. And this is really really irritating!